Przejdź do treści

O kancelarii

Notariusz Paulina Pietruczuk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z notariatem związana jest od  2017 roku, w którym to roku rozpoczęła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując w renomowanej kancelarii notarialnej, pierwotnie na stanowisku aplikanta notarialnego, a po uzyskaniu w 2020 roku pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego, na stanowisku zastępcy notarialnego.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2022 roku została powołana na stanowisko notariusza w Urzędowie,  gdzie prowadzi samodzielną praktykę notarialną.

Notariusz Paulina Pietruczuk gwarantuje profesjonalizm wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.